Home / Tin tức / BẢO VỆ ĐA DẠNG SINH HỌC TRÊN VÙNG ĐẤT TÂY NGUYÊN

BẢO VỆ ĐA DẠNG SINH HỌC TRÊN VÙNG ĐẤT TÂY NGUYÊN

Lê Duy Thước (trang 123-126)

Từ khoá:  bảo vệ, đa dạng sinh học, đất, Tây Nguyên

 

Protection of biodiversity in the Central highland

024 3821 0374