Home / Tin tức / BẢO VỆ ĐA DẠNG SINH HỌC TRÊN VÙNG ĐẤT TÂY NGUYÊN (PHẦN 2 TIẾP THEO KỲ TRƯỚC)

BẢO VỆ ĐA DẠNG SINH HỌC TRÊN VÙNG ĐẤT TÂY NGUYÊN (PHẦN 2 TIẾP THEO KỲ TRƯỚC)

Lê Duy Thước (đã mất) (trang 173-175, 186)

Từ khoá:  bảo vệ, đa dạng sinh học, đất, Tây Nguyên

 

Biodiversity protection in the Central Highlands

024 3821 0374