Home / Tin tức / ÁP DỤNG MÔ HÌNH TOÁN TRONG VIỆC BỐ TRÍ HỆ THỐNG GIỐNG LÚA MÙA VÙNG ĐẤT ÚNG TRŨNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

ÁP DỤNG MÔ HÌNH TOÁN TRONG VIỆC BỐ TRÍ HỆ THỐNG GIỐNG LÚA MÙA VÙNG ĐẤT ÚNG TRŨNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Nguyễn Chiến Thắng (trang 50-54)

Từ khoá: mô hình, mô hình toán, bố trí, hệ thống, giống, giống lúa mùa, đất úng trũng, Đồng bằng sông Hồng

 

The application of mathematical model for the arrangement of summer rice varieties in the water-logging area of the Red river delta

024 3821 0374