Home / Tin tức / ẢNH HƯỞNG CỦA PHÙ SA (ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG) TRÊN NĂNG SUẤT LÚA

ẢNH HƯỞNG CỦA PHÙ SA (ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG) TRÊN NĂNG SUẤT LÚA

Trương Thị Nga (trang 39-47)

Từ khoá:  ảnh hưởng, phù sa, Đồng bằng sông Cửu Long, năng suất, lúa

 

Effect of alluvia on rice yield in An Giang province

024 3821 0374