Home / Tin tức / ẢNH HƯỞNG CỦA PHÁT TRIỂN NGHỀ THỦ CÔNG ĐẾN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở PHÚ XUYÊN, HÀ TÂY

ẢNH HƯỞNG CỦA PHÁT TRIỂN NGHỀ THỦ CÔNG ĐẾN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở PHÚ XUYÊN, HÀ TÂY

Nguyễn Xuân Cự1, Phạm Văn Thành1

1 Khoa Môi trường, trường Đại học KHTN, ĐHQGHN

Từ khoá:  ảnh hưởng, nghề thủ công, sản xuất, nông nghiệp, Phú Xuyên, Hà Tây

 

Summary

The effects of handicraft development on agricultural production in Phu Xuyen district, Ha Tay province

Research results: quick development ò handicraft in Son Ha commune, Phu Xuyen district has created new jobs and opportunities to improve farmers’ income and rural economic development, but decreases the interest of farmers to agricultural production and increase the gap between the rich and the poor. The process of land use exchange raised problems of land management. This needs to solve for sustainable economic development in the commune.

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374