Home / Tin tức / ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN KHOÁNG ĐẾN PHẨM CHẤT LÚA GẠO

ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN KHOÁNG ĐẾN PHẨM CHẤT LÚA GẠO

Trương Thị Nga, Trần Trọng Thắng, Dương Văn Nhã (trang 156-164)

Từ khoá:  ảnh hưởng, phân khoáng, phẩm chất, lúa, gạo

 

Summary

Effect of mineral fertilizers on quality of rice

Results: applied N and P have positive effect on protein and amylose content of white rice.

024 3821 0374