Home / Tin tức / ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ TÍNH CHẤT HOÁ LÝ ĐẾN NĂNG SUẤT SẮN TRÊN ĐẤT PHÈN TẠI TRI TÔN, AN GIANG

ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ TÍNH CHẤT HOÁ LÝ ĐẾN NĂNG SUẤT SẮN TRÊN ĐẤT PHÈN TẠI TRI TÔN, AN GIANG

Võ Thị Gương, Trần Kim Tính, Lê Quang Trí (trang 30-33)

Từ khoá:  ảnh hưởng, tính chất, hoá lý, năng suất, sắn, đất phèn, Tri Tôn, An Giang

 

Summary

Relationship between soil chemical properties and cassava tube yield on acid sulphate soils at Tri Ton, An Giang

There was high correlation between plant height, number of leaves, diameter of canopy and tube weight. 2 months after planting, soil moisture, total acidity and exchangeable Al were the main factors related to number of leaves and canopy diameter. $ months after that, total acidity and exchangeable Al were the major factors affected to plant growth. 10 months after, the effect of total acidity and EC were most correlation to tube yield. Therefore, field management for cassava plantation can be recommended as: irrigation at the 1st few months after planting, reducing total acidity and exchangeable Al by leaching, applying lime and P fertilizers.

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374