Home / Tin tức / ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI PHÂN ĐẠM, LÂN, KALI ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT MÍA TRÊN ĐẤT PHÙ SA VÀ ĐẤT XÁM BẠC MÀU Ở QUẢNG NGÃI (1991-1994)

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI PHÂN ĐẠM, LÂN, KALI ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT MÍA TRÊN ĐẤT PHÙ SA VÀ ĐẤT XÁM BẠC MÀU Ở QUẢNG NGÃI (1991-1994)

Trịnh Quang Võ (trang 101)

Từ khoá: ảnh hưởng, phân, đạm, lân, kali, năng suấ , phẩm chất, mía, đất phù sa, đất xám bạc màu, Quảng Ngãi, 1991, 1994

 

The effect of NPK fertilizers used on yield and quality of sugar cane in alluvial soils and degraded grey soils (fluvisols and acrisols) of Quang Ngai province (1991-1994)

024 3821 0374