BÀN VỀ KHOA HỌC KINH TẾ ĐẤT

23/10/2121

Tôn Gia Huyên   “Đất đai là một danh từ ghép thuần Việt, chữ “đai” chỉ là một từ láy. Trong Từ điển tiếng Việt của Nhà xuất bản Khoa học xã hội (1988) giải thích: “Khoảng mặt đất tương đối rộng (nói khái quát)”; còn trong Từ điển Bách khoa Việt Nam (1995) thì …

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP KHAI THÁC HIỆU QUẢ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH TẠI THÀNH PHỐ CAM RANH, TỈNH KHÁNH HÒA

15/10/2121

Phan Thị Thanh Huyền1*, Phạm Ngọc Ẩn2,3, Lê Văn Khánh2, Nguyễn Dương2, Nguyễn Thị Thu Hương1 [1] Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa 3 Trường Đại học Thành Đô, * Email: syhuyen@gmail.com   TÓM TẮT Cơ sở dữ liệu (CSDL) địa chính thành phố Cam …

ỨNG DỤNG TRẠM THAM CHIẾU GNSS-CORS TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG LƯỚI KHỐNG CHẾ ĐO VẼ MẶT BẰNG TẠI THỊ XÃ PHÚ MỸ, TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

Nguyễn Văn Bình1, Hồ Nhật Linh1* [1] Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế *Email: honhatlinh@huaf.edu.vn   TÓM TẮT Bài viết giới thiệu những kết quả nghiên cứu về việc ứng dụng trạm tham chiếu GNSS-CORS trong công tác xây dựng lưới khống chế đo vẽ mặt bằng tại TX. Phú Mỹ, tỉnh …

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Lê Văn Thơ1*, Đỗ Hữu Dương2, Hoàng Thị Kim Ngân3, Nguyễn Lê Duy1 [1] Khoa Quản lý Tài nguyên, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên [1] Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội [1] Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải *Email: levantho@tuaf.edu.vn   TÓM TẮT Kết …

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỤC NGẠN, TỈNH BẮC GIANG

Nguyễn Văn Bài1* [1] Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang *Email: bainv@bafu.edu.vn   TÓM­ TẮT Giai đoạn 2018 – 2020 huyện Lục Ngạn thực hiện 17 dự án thu hồi đất, ảnh hưởng đến 946 hộ, diện tích đất thu hồi 32,64 ha. Kết quả nghiên cứu 2 dự án cho thấy, đơn …

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TAM DƯƠNG, TỈNH VĨNH PHÚC

Nguyễn Thu Thùy1*, Nguyễn Thùy Linh1, Nguyễn Đức Nhuận1, Trần Thị Mai Anh1, Nguyễn Hữu Thái2 [1] Khoa Quản lý Tài nguyên, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên 2 Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc *Email: nguyenthuthuy@tuaf.edu.vn   TÓM TẮT Nghiên cứu và đánh giá hiệu …

024 3821 0374