Số 64 – 2021

24/09/2121

MỤC LỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT SỐ 64/2021 CONTENT   PHẦN THỨ NHẤT: DINH DƯỠNG ĐẤT VÀ PHÂN BÓN Part I: Soil Nutrition and Fertilizers   Hiệu quả của bón biochar vỏ trấu và kali humate đến cải thiện dưỡng chất N, P, K trong đất, sinh trưởng và năng suất cà chua bi …

Số 63 – 2021

11/07/2121

MỤC LỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT SỐ 63/2021 TABLE OF CONTENT   PHẦN THỨ NHẤT: ĐỊA LÍ THỔ NHƯỠNG PART I. SOIL GEOGRAPHY   Nghiên cứu tương quan của phân loại đất vùng gò đồi tỉnh Bắc Giang với hệ thống phân loại đất của FAO/WRB 2014 Studying on the correlation of hilly soil …

Số 62 – 2021

06/05/2121

MỤC LỤC SỐ 62.2021 TABLE OF CONTENT   Phần thứ nhất: Địa lý thổ nhưỡng Part 1. Soil Geography Đất ngập trũng: Sự hình thành, đặc điểm, phân cấp, quy hoạch và sử dụng (lấy thí dụ nghiên cứu điển hình vùng đất ngập trũng huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) Submerged soils: The formation, …

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374