QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ: TIỀM NĂNG – THÁCH THỨC – GIẢI PHÁP

16/07/2222

Hướng đến chào mừng Kỷ niệm 55 năm (1967 – 2022) ngày thành lập Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường Nông nghiệp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ: TIỀM …

HỘI THẢO “ CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN ĐẤT VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ CÔNG NGHIỆP HÓA” NĂM 2016

Thực hiện chương trình tư vấn phản biện của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam năm 2016, Hội Khoa học Đất Việt Nam đã thực thiện Hội thảo “Chính sách sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu và công nghiệp …

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374