Home / Tin tức / VỊ TRÍ VÙNG NHIỆT ĐỚI TRONG NÔNG NGHIỆP THẾ KỶ XXI

VỊ TRÍ VÙNG NHIỆT ĐỚI TRONG NÔNG NGHIỆP THẾ KỶ XXI

Vũ Ngọc Tuyên (trang 67)

Từ khoá: vùng nhiệt đới, nông nghiệp

 

The role of the tropical region in agriculture in 21st century

024 3821 0374