Home / Tin tức / TÌNH HÌNH PHÂN BÓN Ở TRUNG QUỐC, THÁI LAN, INĐONEXIA

TÌNH HÌNH PHÂN BÓN Ở TRUNG QUỐC, THÁI LAN, INĐONEXIA

Đỗ Ánh (st) (trang 56-58)

Từ khoá:  phân bón, Trung Quốc, Thái Lan, Inđônexia

 

The status of fertilizer production and consumption in China, Thailand and Indonesia

024 3821 0374