Home / Tin tức / THÍ NGHIỆM ĐỒNG RUỘNG VỀ CÂY KEO ĐẬU (LEUCAENA LEUCOCEPHALA) TRÊN MỘT SỐ LOẠI ĐẤT KHÁC NHAU Ở VIỆT NAM

THÍ NGHIỆM ĐỒNG RUỘNG VỀ CÂY KEO ĐẬU (LEUCAENA LEUCOCEPHALA) TRÊN MỘT SỐ LOẠI ĐẤT KHÁC NHAU Ở VIỆT NAM

Lê Văn Khoa, Trần Thị Lành (trang 165-172)

Từ khoá:  thí nghiệm, đồng ruộng, cây keo đậu, Leucaena leucocephala

 

Summary

Field trials of Leucaena leucocephala on some soil types

Leucaena grows best in the rainy season and worst in dry season. Calliandra calothyrsus grows best, branching habit and high edible dry matter yield. Exchangeable Al+3 influenced negatively on growth and dry yield of edible fraction. Fertilizer and lime had positive effect on dry biomass and dry edible fraction.

024 3821 0374