Home / Tin tức / NHỮNG HIỂU BIẾT SÂU SẮC KHOÁNG HỌC TRỞ THÀNH KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA ĐẤT – MỘT VIỄN CẢNH CỦA GIẢI PHẪU HỌC (BÁO CÁO KHOA HỌC TẠI HỘI NGHỊ QUỐC TẾ 14 VỀ THỔ NHƯỠNG TẠI TOKYO NHẬT BẢN 8/1990)

NHỮNG HIỂU BIẾT SÂU SẮC KHOÁNG HỌC TRỞ THÀNH KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA ĐẤT – MỘT VIỄN CẢNH CỦA GIẢI PHẪU HỌC (BÁO CÁO KHOA HỌC TẠI HỘI NGHỊ QUỐC TẾ 14 VỀ THỔ NHƯỠNG TẠI TOKYO NHẬT BẢN 8/1990)

K.J. Gilkes, Phạm Đình Quắc, Trần Kông Tấu dịch (trang 99-111)

Từ khoá: khoáng học, đất, thổ nhưỡng

 

Mineralogical insights into soil productivity; an anatomical perspective (scientific report at the 14th ICSS – Kyoto, Japan 1990

024 3821 0374