Home / Tin tức / LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN PHÂN VÙNG CẤP HẠNG ĐẤT ĐÔ THỊ THEO GIÁ ĐẤT TRÊN CƠ SỞ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS THỬ NGHIỆM TRÊN ĐỊA BÀN XÃ QUYẾT THẮNG THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN PHÂN VÙNG CẤP HẠNG ĐẤT ĐÔ THỊ THEO GIÁ ĐẤT TRÊN CƠ SỞ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS THỬ NGHIỆM TRÊN ĐỊA BÀN XÃ QUYẾT THẮNG THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Trịnh Hữu Liên1,  Trần Văn Điền1, Hoàng Văn Hùng1

1 Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên.

Từ khóa: lý luận, thực tiễn, phân vùng, cấp hạng, đất đô thị, giá đất, công nghệ GIS, GIS, Quyết Thắng, Thái Nguyên

 

Theory and practice for Establishing the urban land price grade classification by using GIS technology applied to compiling land evaluation map of Quyet Thang commune, Thai Nguyen city

Trinh Huu Lien, Tran Van Dien, Hoang Van Hung

SUMMARY

Research results on the theory and practice for establishing the urban land price grade classification by using GIS technology applied to compiling land evaluation map of  Quyet Thang commune, Thai Nguyen city could be clissiminated. It can be added to land evaluation system with additional information to support the real estate market and the public management on land financing Further and deeper research continuation has been recommended.

024 3821 0374