Home / Tin tức / HIỆU LỰC PHÂN LÂN ĐỐI VỚI MỘT SỐ GIỐNG LÚA MỚI NGẮN NGÀY TRONG VỤ MÙA TẠI VÙNG TRUNG DU TỈNH BẮC GIANG

HIỆU LỰC PHÂN LÂN ĐỐI VỚI MỘT SỐ GIỐNG LÚA MỚI NGẮN NGÀY TRONG VỤ MÙA TẠI VÙNG TRUNG DU TỈNH BẮC GIANG

Nguyễn Bình Nhự, Nguyễn Thị Thuý Liên, Đỗ Ánh (trang 62-66)

Từ khoá:  hiệu lực, phân lân, lúa, Bắc Giang

 

Summary

Effect of phosphate to the growth and yield of short-day varieties of rice in midland region of Bac Giang

Research was in 2002-2003. 3 short-day rice varieties were used. 7 treatments, 3 phosphorus doses 60-100kg P2O5 /ha, each level with 2 ways of using: mix supephosphate together with organogenic fertilizer 2 months before use; phosphorus presowing fertilization. Results: treatment in which rice was fertilized with phosphorus gave high yield (even 0,99 tons/ha higher than without P). Rice variety DT 122 re=aches the yield of 5.91 tons/ha at the doses of 80kg P2O5/ha. Variety VL20 gave the highest yield at 100kg P2O5/ha. At the same dose of tons/ha higher than, if supephosphate was mixed together with organogenic fertilizer 2 months before fertilizing, rice grew more stronger, yield of VL20 was 0.24 tons/ha higher than in comparison with P presowing fertilization.

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374