Home / Tin tức / ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN ĐẤT VÀ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT TỈNH ĐỒNG NAI THEO PHƯƠNG PHÁP FAO-UNESCO

ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN ĐẤT VÀ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT TỈNH ĐỒNG NAI THEO PHƯƠNG PHÁP FAO-UNESCO

Nguyễn Thanh Hùng (trang 16-17)

Từ khoá: điều tra, đánh giá, tài nguyên, đất , tài nguyên đất, sử dụng, Đồng Nai, phương pháp, FAO-UNESCO

 

Soil survey, land evaluation and land use capability in Dongnai province using FAO-UNESCO method

024 3821 0374