Home / Tin tức / ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG LÂN ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CÁC GIỐNG LẠC L14, L18 TRONG VỤ THU ĐÔNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA SÔNG HÔNG KHÔNG ĐƯỢC BỒI HẰNG NĂM

ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG LÂN ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CÁC GIỐNG LẠC L14, L18 TRONG VỤ THU ĐÔNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA SÔNG HÔNG KHÔNG ĐƯỢC BỒI HẰNG NĂM

Trần Danh Thìn1, Nguyễn Thị Chinh2, Ngô Kim Hoài1

1Đại học Nông nghiệp I

2Trung tâm Đậu đỗ, Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam

Từ khoá: ảnh hưởng, liều lượng, lân, sinh trưởng, phát triển, năng suất, lạc, đất phù sa, sông Hồng

 

Summary

Effect of phosphorus fertilizer on growth, development and yield of two peanut varieties L14 and L18 in autumn-winter crop on alluvial soil of the Red River

Experiment was carried out on alluvial soil of the Red river in split plot with 3 replications in 2004. Main-plot were peanut varieties, sub-plots were P fertilizer treatments. 5 P levels 0, 30, 60, 90, 120 kgP2O5/ha. Basal fertilizers for one ha included 8 T of organic fertilizers + 500 kg of lime + 30 kg N + 60 kg K2O. results: maximum yield was obtained in treatment of 60 kg P2O5/ha in L14 and 30 kg P2O5/ha in L18. Difference of yields between 2 tried varieties was not significant.

024 3821 0374