Home / Tin tức / SỔ TAY ĐIỀU TRA, PHÂN LOẠI, LẬP BẢN ĐỒ ĐẤT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI

SỔ TAY ĐIỀU TRA, PHÂN LOẠI, LẬP BẢN ĐỒ ĐẤT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI

ISBN: 978-604-60-2052-3

Ở bất kỳ nước nào, điều tra, phân loại, lập bản đồ đất và đánh giá phân hạng đất đai cũng là công tác không thể thiếu nhằm nắm vững tài nguyên đất phục vụ sự nghiệp phát triển nông nghiệp và nền kinh tế quốc dân. Công tác này có tầm quan trọng đặc biệt ở nước ta, một nước nằm ở bán đảo Đông Dương, có 3.200km bờ biển. Việt Nam là một trong năm quốc gia chịu tác động mạnh mẽ nhất của biến đổi khí hậu. Trên lãnh thổ không lớn nhưng có nhiều quá trình hình thành đất khác nhau đã tạo nên nhiều loại đất với đặc điểm phát sinh và nông học đa dạng. Nhiệm vụ của việc điều tra, phân loại lập bản đồ đất và đánh giá phân hạng đất đai là phản ánh tính đa dạng và phức tạp ấy của đất và đề xuất sử dụng đất trên quan điểm sinh thái và phát triển bền vững.

Công tác điều tra, phân loại, lập bản đồ đất và đánh giá đất đai đã được tiến hành có hệ thống ở nước ta từ nửa thế kỷ qua và đưa lại kết quả lớn. Tuy nhiên công tác này ở nước ta cũng đang đối mặt với thách thức to lớn, cần đổi mới về nội dung, phương pháp, cách tiếp cận phù hợp với những tiến bộ của khoa học đất thế giới hiện đại.

Cuốn “Sổ tay Điều tra, phân loại, lập bản đồ đất và đánh giá đất đai” do Hội Khoa học Đất Việt Nam biên soạn. Nội dung cuốn Sổ tay đã thừa kế các hướng dẫn trong Sổ tay điều tra, phân loại, đánh giá đất, quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn quốc gia hiện hành, đồng thời tiếp thu các hướng dẫn mới của FAO, FAO – UNESCO và Soil Taxomony liên quan đến công tác điều tra, phân loại, lập bản đồ đất và đánh giá đất đai.

Trong quá trình biên tập, xuất bản khó tránh khỏi những sai sót. Rất mong nhận được sự góp ý của quý vị và bạn đọc.

Xin giới thiệu cuốn Sổ tay cùng bạn đọc.

(Tài liệu phát miễn phí đến các Hội viên Hội Khoa học Đất Việt Nam)

 

 

024 3821 0374