QUY HOẠCH SẢN XUẤT RAU AN TOÀN TỈNH HÀ TÂY GIAI ĐOẠN 2006-2020

Hồ Thị Lam Trà, Hoàng Xuân Phương* *  Trường Đại học Nông nghiệp I Từ khoá:  quy hoạch, sản xuất, rau, rau an toàn, Hà Tây   Summary Planning of safe vegetable production in Ha Tay province period 2006-2020 Based on natural resources, soil quality and development objective, the planning ò safe vegetable production was …

CHUYỂN ĐỔI RUỘNG ĐẤT THỰC HIỆN CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TỈNH HẢI DƯƠNG

Vũ Thị Bình, Đỗ Văn Nhạ, Phạm Văn Vân, Nguyễn Tuấn Anh Từ khoá: chuyển đổi, đất đai, ruộng, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nông nghiệp, nông thôn, Hải Dương   Summary Status and effect of agricultural land use after land consolidation for industrialization and modernization in agriculture and rural area in Hai Duong …

CHẤT LƯỢNG ĐẤT CANH TÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I HÀ NỘI

Trần Văn Chính, Luyện Hữu Cử* *Bộ môn Khoa học đất, Khoa đất và Môi trường, Trường Đại học Nông nghiệp I Từ khoá:  chất lượng đất, canh tác, Đại học Nông nghiệp I   Summary Land quality in Hanoi Agricultural University The whole research area 73.46 ha belongs to major soil group fluvisols with …

ẢNH HƯỞNG CỦA NATRI SILICAT LỎNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT LÚA KHANG DÂN 18 TRỒNG TRÊN ĐẤT BẠC MÀU Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM

Nguyễn Trường Sơn*, Mai Thị Tân**, Mai Nhữ Thắng**, Mai Thị Kiều Vân** *Bộ môn Hoá, Trường Đại học Nông nghiệp I **Bộ Môn Sinh lý Thực vật, Trường Đại học Nông nghiệp I Từ khoá:  ảnh hưởng, natri silicat, natri silicat lỏng, sinh trưởng, phát triển, năng suất, lúa, Khang Dân, đất bạc màu …

NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI VÀ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐẤT TỈNH NAM ĐỊNH THEO PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG CỦA FAO-UNESCO

Hoàng Văn Mùa, Trần Văn Chính, Nguyễn Hữu Thành (trang 38-41) Từ khoá:  phân loại, xây dựng, bản đồ đất, Nam Định, phương pháp định lượng, FAO-UNESCO   Summary A study of soil classification and mapping for Nam Dinh province after FAO-UNESCO’s quantitative method Results of soil survey in Nam Dinh: Main soil formation processes …

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ CANXI CỦA ĐẤT XÁM (ACRISOLS)

Cao Việt Hà, Trần Mạnh Công Từ khoá:  khả năng, hấp phụ, canxi, đất xám   Summary Research on calcium absorption capacity of acrisols Lime application is one of effective methods to reclaim acrisol. However, it is necessary to learn more about the nature pf soil Ca absorption to improve the performance of lime application. …

024 3821 0374