ĐẶC ĐIỂM ĐỊA MẠO – THỔ NHƯỠNG ĐẢO LÝ SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI

14/06/2222

Nguyễn Văn Dũng 1* 1Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam *Email: tiendungvm@gmail.com   TÓM TẮT Trong bài báo tác giả sử dụng phương pháp địa mạo – thổ nhưỡng để điều tra, đánh giá tài nguyên đất. Kết quả cho thấy đặc điểm tài nguyên đất phân hóa …

Số 66 – 2022

MỤC LỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT SỐ 66/2022 TABLE OF CONTENT   PHẦN THỨ NHẤT: ĐỊA LÝ THỔ NHƯỠNG PART I. SOIL GEOGRAPHY   Đặc điểm địa mạo – thổ nhưỡng đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Geomorpho-pedological characteristics of Ly Son island, Quang Ngai province Nguyễn Văn Dũng (trang 5-11)   Đặc điểm …

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIẢI ĐOÁN ẢNH BẰNG MẮT THƯỜNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI ĐOÁN SỐ TRONG VIỆC XÂY DỰNG BẢN ĐỒ SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN THANH TRÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

13/02/2222

Trần Quốc Vinh1, Lê Thị Giang1 1 Đại học Nông nghiệp I Từ khoá: giải đoán ảnh, phương pháp, xây dựng, bản đồ, sử dụng đất, Thanh Trì, Hà Nội   Summary Using visual image interpretation and digital image processing to create land use map in Thanh Tri district, Ha Noi city Visual image interpretation …

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÒNG CHỐNG THẤM NƯỚC TRÊN KÊNH MƯƠNG ĐỂ GÓP PHẦN TIẾT KIỆM NƯỚC TƯỚI TRÊN MẶT RUỘNG

Phạm Ngọc Dũng Từ khoá: chống thấm, nước, phương pháp, kênh, mương, tưới, ruộng   Summary The method of water infiltration prevention through the canal system for saving water in rice fields Increasing population, strongly developed industry, keeping water for hydroelectricity development so on effect a great pressure on water resources. On the other hand, …

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NƯỚC Ở MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM, TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI BẢN TÁT, TÂN MINH, ĐÀ BẮC, HOÀ BÌNH

Nguyễn Văn Dung1, Trần Đức Viên1 1Khoa Đất và Môi trường, Trường Đại học Nông nghiệp I Từ khoá: quản lý, sử dụng đất nước, miền núi, Bắc Việt Nam, Tát, Tân Minh, Đà Bắc, Hoà Bình   Summary Water management in Vietnam’s northern mountainous region. A case study of Tat hamlet, Da Bac district, …

024 3821 0374