Home / Tin tức / ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Phạm Quang Khánh (trang 14-19, 13)

Từ khoá:  điều tra, đánh giá, quy hoạch, sử dụng đất, Bà Rịa, Vũng Tàu

 

Summary

Soil survey, land evaluation and land use planning in Ba Ria – Vung Tau 2000-2010

Results of study were presented. In soil map at scale 1/50000, there are 9 soil groups and 23 soil mapping units. In land unit map at scale 1/50000 there are 64 land mapping units. Based on the results land use planning up to 2010 year, the land areas arranged for different purposes (agriculture, forestry, special use, residential use, waste use, rivers) were shown.

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374